Zde může být vaše reklama.

CO BRZDÍ ROZVOJ MĚST? Konference pojmenovala brzdy prosazování kvalitní architektury

Konference pojmenovala brzdy prosazování kvalitní architektury

foto: HDR

30. 05. 2024 - 13:50

Třetí ročník urbanistické konference Olomouc mezi minulostí a budoucností se uskutečnil 23. května v Červeném kostele. Zabýval tématy prosazování kvalitní autorské architektury v obtížném byrokratickém prostředí a ekologickými výzvami, které stojí před architekturou, urbanismem a developmentem. Konference pravidelně do Olomouce přiváží špičkové osobnosti architektury a urbanismu S hlavní přednáškou letos vystoupil přední český architekt Zdeněk Fránek.  

První blok konference se zaměřil na téma prosazování kvalitní architektury v ČR na začátku 21. století z pohledu nejlepších domácích architektů.  Jako v každé profesi jsou i v architektuře špičkové individuality, profesionální rutinéři i lidé průměrní a podprůměrní. Totéž se týká výsledků jejich práce, realizovaných staveb. V přednášce s provokativním názvem Sodoma a Gomora shrnul Fránek, nositel ocenění Architekt roku 2020, celé porevoluční období své činnosti.

Na řadě slavných a veřejně hojně diskutovaných projektů (kostel v Neratovicích, pražský „maršmeloun“) ilustroval, jak se postupně proces přípravy a schvalování staveb komplikoval, až se období od prvotního návrhu po realizaci prodloužilo třeba i na dvě dekády. Českou situaci Fránek postavil do provokativního kontrastu s realizacemi v Africe, kde od devadesátých let připravuje projekty vzdělávacích center, podporujících záchranu ohrožených druhů primátů. “Neexistuje tam žádné stavební řízení, prostě stačí, že místní hodnostář řekne, že se mu to líbí”. V prostředí rozhodování bez stavební legislativy přesto vznikají originální a kvalitní projekty.

U nás nejrychleji za pět let!

Známý brněnský architekt Ladislav Kuba z ateliéru Kuba&Pilař, nositel ocenění Architekt roku 2020, představil několik projektů realizovaných pro veřejné instituce v oblasti vědy a vzdělání (Fakulta humanitních studií UK, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě). Na příkladech jednotlivých projektů poukazoval na faktory, které někdy vedou k hladké a rychlé realizaci v horizontu do pěti let, jindy prodlouží přípravu záměru na desetiletí. “Náš rekord je projekt, schválený za pět let, rychleji to nejde,” uvedl Kuba.  Klíčová je kontinuita v rozhodování a lidský faktor.

Architekt a vysokoškolský pedagog Jakub Kynčl (Knesl-Kynčl) představil komplexní matici faktorů, ovlivňujících délku realizace záměrů: vytrvalost, příprava, zastání, vliv, trpělivost, marnost, štěstěna, stabilita, nepředvídatelnost, odvaha rozhodnout, šikovný investor.

Zapojení Mlýnského potoka do života Olomouce

Druhý blok konference s názvem Ekologicky a ekonomicky udržitelná města – výzvy, cíle i rizika, se soustředil na aktuální problémy ekologie v městském urbanismu. Architekt Martin Krupauer (A8000) přednesl přednášku na téma Město a voda, v níž představil záměr zapojení koryta Mlýnského potoka v Olomouci do organismu města a postupného budování propojení podél řeky Moravy a jejich ramen mezi centrem města a jeho jižní částí. “Když se záměr podaří zrealizovat, přinese Olomouci třetí hlavní náměstí, náměstí vody,” shrnul Krupauer. Analytik evropské legislativy Aleš Linhart vysvětlil konkrétní cíle nové směrnice o energetické náročnosti budov, přijaté nedávno v Evropském parlamentu. Upozornil na řadu rizik vícenákladů, které může směrnice přinést, např. prostřednictvím povinnosti vybudovat velké množství přípojek pro elektroauta. Facility manager skupiny Redstone Petr Hlavica vysvětlil obsah fenoménu ESG a povinnosti reportingu, které se v nejbližších letech budou stále silněji týkat všech organizací a firem.

Dobrá vůle versus házení klacků pod nohy

V závěrečné panelové diskusi si vyměnili názory na problémy územního plánování v Olomouci a obsazení pozice hlavního architekta města náměstek primátora Tomáš Pejpek, zastupitel Pavel Grasse, architektka Jana Zimová a Pavel Vrba, předseda správní rady Sdružení olomouckých architektů a stavitelů.

“I v ostatních blocích konference se opakovaně objevoval motiv, že přes všechnu složitost legislativy a náročnost byrokracie je rozhodující dobrá vůle, to, zda aktéři chtějí, aby se města rozvíjela a jsou připravení tomu aktivně pomáhat, či se naopak omezují na negaci a házení klacků pod nohy všem aktivním,” shrnul diskusi její moderátor, bývalý olomoucký primátor Martin Novotný. Ředitel olomoucké Okresní hospodářské komory Radim Kašpar jako hlavní organizátor vyjádřil naději, že i díky konferenci se postupně daří zakopávat příkopy mezi jednotlivými aktéry schvalovacích procesů v oblasti architektury a urbanismu v Olomouci a přispívat k atmosféře dialogu a spolupráce.

 

 

 

Další články