Zde může být vaše reklama.

Zlatou stuhu má Bělotín, míří do celostátního finále

Zlatou stuhu má Bělotín, míří do celostátního finále

foto: archiv

03. 08. 2019 - 11:00

Zlatá stuha za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019 už zdobí stěnu kanceláře starosty Bělotína. Společně s šekem na tři sta tisíc korun ji převzal z rukou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka během slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, které proběhlo v bělotínském kulturním domě ve čtvrtek 1. srpna.

K tomu, aby obec získala titul vesnice roku, je třeba několik kroků. Obyvatelé musí hodnotitelskou komisi přesvědčit o tom, že obecní investice jsou účelné a spějí k dobrému cíli. Počítá se také péče o přírodu, památky nebo zachování kulturních tradic. To hlavní, bez čeho se žádná vesnice roku neobejde, je ale pouto mezi jejími obyvateli, kteří táhnou za jeden provaz,“ uvedl během vyhlášení výsledků soutěže hejtman Okleštěk.

S místními částmi Kunčice, Lučice a Nejdek je Bělotín třetí největší obcí na Přerovsku. Mezi dominanty vesnice s 1800 obyvateli patří kostel svatého Jiří s bohatým barokním interiérem. Za zmínku stojí také místo na Jelením kopci. Tam v době ledové skončil svou pouť skandinávský ledovec – teď ho připomíná památník Evropského rozvodí.

Vítězství v soutěži přijímám s velkou pokorou. Je to ocenění všech obyvatel obce. Jsem přesvědčen, že mají stejnou radost jako já,“ řekl starosta Bělotína Eduard Kavala.

Druhé místo v soutěži získaly Svésedlice, třetí příčku pak obsadily Partutovice. I tyto vesnice hejtmanství finančně odměnilo. Do Svésedlic putuje dvě stě, do Partutovic sto tisíc korun.

Za osmnáct let svého trvání si Vesnice roku vydobyla místo mezi významnými akcemi Olomouckého kraje. Letos se do ní přihlásilo třináct obcí. Všechny se měly čím pochlubit a vybrat tu nejlepší bylo velmi obtížné,“ sdělil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Pavel Šoltys.

Oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu byl oceněn Tištín, modrou stuhu za společenský život získaly Vrchoslavice, zelenou za péči o zeleň a životní prostředí Dobrochov.

Uznání si zaslouží všechny obce, které se do letošního ročníku přihlásily. Věřím, že budou inspirací pro ostatní a příští rok se do soutěže zapojí ještě více vesnic,“ doplnil náměstek Šoltys.

Bělotín se teď zúčastní celostátního kola soutěže. Jeho výsledky pořadatelé oznámí 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2019:

Ocenění komise

Babice – za dynamický rozvoj provázanosti obce s krajinou

Zlatá cihla z Programu obnovy venkova

Partutovice – kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu

Grymov – kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby

Býškovice – kategorie C – nové venkovské stavby

Ceny se speciálním finančním oceněním OK (50 000 korun/obec)

Radvanice – diplom za moderní knihovnické a informační služby

Štíty – cena naděje pro živý venkov

Troubky – ocenění za výchovu mládeže k ekologii a její uplatnění v běžném životě obyvatel

Veselíčko – ocenění za příkladnou péči o zámecký park, sociální péči o občany a oživení místní historie

Stuhy (finanční ocenění MMR)

Dobrochov – Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Tištín – Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Vrchoslavice – Modrá stuha za společenský život

I. – III. místo (finanční ocenění OK ve výši 600 tisíc korun)

Partutovice – III. místo (100 tisíc korun)

Svésedlice – II. místo (200 tisíc korun)

Bělotín – I. místo a Zlatá stuha za vítězství v krajském kole soutěže (300 tisíc korun)

Další články