Zde může být vaše reklama.

Senioři v Šumperku mohou jezdit MHD zdarma, rozhodlo město

Senioři v Šumperku mohou jezdit MHD zdarma, rozhodlo město

10. 03. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Zastupitelstvo města Šumperka schválilo na svém únorovém zasedání bezplatnou přepravu cestujících ve věku 70 let a starších v městské a příměstské hromadné dopravě v rámci zóny č. 1 – Šumperk. Bezplatná doprava bude realizována formou zpětného proplácení pouze zlevněných měsíčních jízdenek za 115 Kč,- s účinností od 1. května 2016 s jízdenkou platnou od tohoto data.

Zastupitelstvo města Šumperka schválilo na svém únorovém zasedání bezplatnou přepravu cestujících ve věku 70 let a starších v městské a příměstské hromadné dopravě v rámci zóny č. 1 – Šumperk. Bezplatná doprava bude realizována formou zpětného proplácení pouze zlevněných měsíčních jízdenek za 115 Kč,- s účinností od 1. května 2016 s jízdenkou platnou od tohoto data.

Proplacení jízdného, po splnění všech náležitostí ze strany žadatele, bude od 1. května 2016 přiznáno všem občanům ve věku 70 let a starším bez ohledu na bydliště. Cena měsíční jízdenky pro starobní důchodce (bez věkového omezení) je v současné době stanovena na 115,- Kč za měsíc, na tuto jízdenku je možno cestovat všemi spoji městské a příměstské dopravy na území města Šumperka. Tato jízdenka je platná pouze s průkazem IDSOK, na jehož základě lze uplatňovat slevu v autobusové dopravě. V případě, že průkaz žadatel ještě nemá, lze jej jednorázově vyřídit v kanceláři na autobusovém nádraží. Průkaz má neomezenou platnost a je očíslován, číslo průkazu je žadatel povinen napsat na jízdenku.

„Pokud jsou žadatelé držiteli průkazek IDSOK, zakoupí si ve vozidle IDSOK měsíční zlevněnou jízdenku za cenu 115 Kč. Po uplynutí platnosti této měsíční jízdenky si podají na podatelně MěÚ Šumperk nám. Míru 1, popř. na podatelně MěÚ Šumperk Jesenická 31 nebo v novém informačním centru v budově divadla žádost o její proplacení, k níž předloží také originál měsíční jízdenky. Na jízdence musí být uvedeno číslo průkazu IDSOK, údaje na jízdence musí být v den podání žádosti čitelné. Žadatel je povinen předložit průkaz IDSOK a doklad totožnosti nutný k ověření věku žadatele. Žádost je možné podat nejpozději do 40 dnů včetně ode dne vydání jízdenky, tj. do 10 dnů po skončení platnosti jízdenky,“ upřesňuje postup tajemník MěÚ Šumperk Petr Holub.

Pokud žadatel uvede číslo bankovního účtu, na který si přeje částku převést, bude mu na tento účet platba za jízdenku převedena nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti. Pokud bude žadatel požadovat platbu v hotovosti, lze hotovost žadateli vydat pouze na pokladně MěÚ v budově nám. Míru 1, nejdříve však 20 dní od data podání žádosti a nejpozději do 60 dní včetně.

-age-

Další články