Zde může být vaše reklama.

Pořád nás ubývá, kraj vymírá. Už je nás jen 634 tisíc

Pořád nás ubývá, kraj vymírá. Už je nás jen 634 tisíc

21. 03. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

V roce 2015 pokračoval pokles počtu obyvatel Olomouckého kraje. Na konci roku žilo v kraji podle předběžných údajů demografické statistiky celkem 634 718 obyvatel. Úbytek obyvatelstva byl způsoben jak převahou zemřelých nad narozenými, tak převahou vystěhovalých nad přistěhovalými. Výjimkou v kraji je pouze okres Olomouc, který zaznamenal v loňském roce opačné výsledky než souhrnné údaje za celý kraj.

Počet obyvatel okresu Olomouc se zvýšil jak přirozenou měnou, tak i přírůstkem stěhování. Na přírůstku se podílelo i samotné město Olomouc, u něhož počet obyvatel po čtyřech letech opět překročil stotisícovou hranici. V rámci celého kraje už ale výsledky yčerstvé statistiky tak veselé nejsou. Kraj vymírá. Podle statistických bilancí žilo v Olomouckém kraji na konci roku 2015 celkem 634 718 obyvatel. Z tohoto počtu bylo 324 432 žen, podíl žen v populaci kraje tvořil 51,1 %. Oproti stavu k 31. 12. 2014 se celkový počet obyvatel kraje snížil o 993 obyvatel. Úbyt ek počtu obyvatel byl způsoben vyšší m počet zemřelých nad narozenými (o 502 osob) a v yšším počtem vystěhovalých nad přistěhovalými do kraje (o 491 osob) . V relativním vyjádření z 1 000 obyvatel přišel kraj o 1,6 osob. Hůře na tom byly jen kraje Moravskoslezský (úbytek 3,6 na 1 000 obyvatel středního stavu) a Karlovarský (úbytek 4,9 osob). Naopak přírůstek počtu obyvatel zaznamenalo 6 krajů, nejvíce Středočeský kraj a Hl. m. Praha. Podle počtu obyvatel dosáhl Olomoucký kraj sedmé nejvyšší hodnoty mezi 14 kraji.

Zdroj: ČSÚ

Další články