Zde může být vaše reklama.

Klienti Barborky si užívají nový bazén pro postižené

Klienti Barborky si užívají nový bazén pro postižené

foto: archiv

06. 08. 2019 - 19:00

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka má nový bazén, který klienti využívají k rekreaci, ale i k rehabilitačním cvičením, jež pozitivně přispívají k udržení jejich pohybových schopností. Náklady činily téměř půl milionu korun. „Nový bazén je přístupný i pro uživatele s těžkým pohybovým postižením a také pro starší uživatele. Díky rehabilitačnímu zvedáku mohou bazén využívat i plně imobilní klienti,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.

Původní bazén v domově Barborka již nebyl vyhovující. Prasklým opláštěním vytékala voda, jeho nosníky byly zrezivělé. „Hlavně se ale jednalo o bazén nadzemní, do kterého se vstupovalo po závěsných schůdkách. Většina uživatelů se tak do něj po schůdkách kvůli svému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu, případně vyššímu věku nebyla schopna dostat,“ popsala Dagmar Klučková, ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže, pod které Barborka spadá.

Zdravotní postižení uživatelům domova nedovoluje využívat veřejná plavecká zařízení. „Například při větší návštěvnosti koupaliště Bajda nejsme schopni plně zajistit bezpečný pohyb a dohled uživatelům a leckdy jsme se setkali i s nesouhlasem a negativním postojem vůči naší přítomnosti ze strany některých návštěvníků koupaliště. Nejpodstatnější ale je fakt, že v městském bazénu nemůžeme využívat plavební pomůcky, které uživatelé pro pohyb ve vodě potřebují,“ doplnila Klučková.

Barborka má celkovou kapacitu 132 lůžek. Poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Spektrum klientů domova je široké. Zahrnuje těžce postižené i osoby s lehkým mentálním postižením, které se integrují do běžného života v sociálně terapeutické dílně Hanáček, kde získávají pracovní návyky. Od července Barborka má i 12 lůžek odlehčovací pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Usnadňují život lidem pečujícím o těžce postiženého člena rodiny.

Sociální služby nedávno také získaly pro svou činnost nové automobily. Vozidla Škoda Octavia a Dacia Dokker slouží pro terénní odlehčovací službu Chůvičky, která je určená lidem vyžadujícím podporu a péči v domácím prostředí, další vůz Dacia Dokker je určený pro terénní službu podpora samostatného bydlení. „Automobily máme díky darům od firem TOSHULIN, Plastika, Chropyňská strojírna a dalších menších dárců, výtěžku z květnového benefičního večera s Olgou Lounovou a díky projektu sociální automobil reklamní agentury Kompakt,“ uzavřela Klučková.

Další články