Zde může být vaše reklama.

Další budou následovat Boj se suchem: Zábřeh už zakázal i zalévání zahrad

Boj se suchem: Zábřeh už zakázal i zalévání zahrad

foto: archiv

27. 07. 2019 - 19:00

Městský úřad Zábřeh na základě doporučení správce povodí a aktuálního stavu na vodních tocích vyhlásil ve čtvrtek 18. července 2019 stav sucha a zakázal obecné nakládání s povrchovými vodami z vodních toků ve veřejném zájmu, z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí a poklesu hladin povrchových vod ve vodních tocích k hranici minimálního zůstatkového průtoku. Zakázáno je i odebírat vodu na zalévání zahrad, tak moc je situace vážná.

„Omezení odběru povrchových vod je nutné pro zajištění základní ekologické funkce vodního toku. Současná mimořádná situace si vyžádala bezodkladné vydání tohoto opatření vodoprávním úřadem formou veřejné vyhlášky, vyvěšené na úřední desce města ," uvedla vedoucí oddělení životního prostředí Květoslava Hýblová.
 
Je zakázáno odebírat povrchovou vodu z vodních toků na celém správním obvodu města Zábřeh za účelem zalévání zahrad, napouštění bazénů, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť (kurty, hřiště), mytí motorových vozidel, a to až do odvolání. Pro držitele platných povolení k odběru vody platí podmínky stanovené v daném povolení, tj. zejména dodržování minimálního zůstatkového průtoku v korytě vodního toku a zákaz odběru vody v případě, kdy je zakázáno obecné nakládání s vodami.  „V současné době již minimální zůstatkový průtok na vodních tocích nastal, tudíž i u těchto platných povolení je rovněž odběr zakázaný," uzavřela Hýblová.
 
Ze stejného důvodu klesají hladiny podzemních vod ve studních. Proto by voda ze studní měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu. To samozřejmě platí i o využívání vody z obecních vodovodů především pro pitné účely a osobní hygienu.

Další články